Valitse mihin haluat kirjautua

Vastuullisuus työelämässä

Mitä vastuullisuus sinulle merkitsee?

Vastuullisuus on noussut terminä aivan uudelle tasolle viimeisen vuosikymmenen aikana, kun tavallisten ihmisten tietoisuus ilmastonmuutoksesta, taloudellisista riskeistä ja sosiaalisesta vastuusta kasvaa päivä päivältä. Käsitteenä vastuullisuus saattaa merkitä henkilöille täysin eri asioita, mutta tärkeintä vastuun kantamisessa on, että vastuullisuus otetaan osaksi yrityksen arkitoimintaa.

 

Sosiaalisen vastuun kantaminen ei pääty omaan henkilöstöön

Sosiaalisella vastuullisuudella tarkoitetaan kaikkia niitä vaikutuksia, joita yrityksen toiminnalla on eri ihmisryhmille ja yhteisöille. Tällaisia ryhmittymiä voi olla esimerkiksi yrityksen oma henkilöstö, asiakkaat, paikalliset asukkaat, alihankkijat ja kansalaisjärjestöt. Yritysten on tärkeää ymmärtää, etteivät ihmisiin liittyvät vastuullisuusasiat pääty vain oman henkilöstön kohdalle, vaan ne koskevat paljon laajempiakin yhteisöjä ja toimijoita. Sosiaalinen vastuu työelämässä kattaa henkilöstön työterveyden ja -turvallisuuden takaamisen, asianmukaisen perehdytyksen annettuihin työtehtäviin sekä tasa-arvon toteutumisen yrityksen arjessa. Yritys kantaa välillisesti vastuuta myös alihankkijoiden ja tavarantoimittajien työoloista, mikäli sellaisia on osana yritystoiminnan arkea.

 

Ympäristövastuu on muutakin kuin roskien lajittelemista

Vastuullinen yritys tuntee oman toimintansa ympäristövaikutukset läpikotaisin noudattaen lainsäädäntöä. Avain ympäristövastuullisuuteen on, että yritys tunnistaa muutostarpeensa ja kehittää jatkuvasti toimintaansa. Yrityksen materiaalit ja hankinnat ovat merkittävä osa ympäristöystävällisyyttä, ja yrityksiä kannustetaankin kiinnittämään huomiota liikakulutukseen ja turhiin hankintoihin toimialasta riippumatta. Yritys voi myös vaikuttaa ympäristövastuuseensa luomalla kestävää kulutusta tukevia ratkaisuja muun muassa kierrätystä, energiankulutusta, materiaalitehokkuutta sekä logistiikkaa koskien.

 

Taloudellinen vastuullisuus ehtona muille vastuualueille

Yrityksen vastuullisuus on merkittävä osa sen liiketoimintaosaamista. Nykypäivänä kuluttajien katse kohdistuu vastuullisuuteen kokonaisuutena, joka kattaa myös taloudellisen vastuun kantamisen. Taloudellisesti vastuullinen yritys huolehtii muun muassa liiketoiminnan kannattavuudesta, kilpailukyvystä ja tehokkuudesta. Voisikin sanoa, että taloudellinen vastuullisuus on ehtona sosiaaliselle vastuulle ja ympäristövastuulle, sillä yrityksen taloudellisen suorituskyvyn tulee olla hyvä huolehtiakseen muista vastuualueista asiaankuuluvalla tavalla. Taloudellisen vastuun kantaminen näkyy riskienhallinnassa, sillä hyvin hoidettuna se vähentää ikäviä yllätyksiä ja lisää taloudellista vakautta. Liiketoiminnan kannattavuutta on helpompi arvioida, kun riskinhallinta on oikealla tolalla.

 

Vastaa näihin kysymyksiin ja kehitä yritysvastuutasi!

• Kuinka yrityksesi vaikuttaa yhteiskuntaan ja ympäristöön?

• Millaisia näkemyksiä asiakkaillasi ja sidosryhmilläsi on?

• Mitkä ovat yrityksesi tärkeimmät vastuullisuusnäkökohdat?

• Millaisia mittareita ja toimintasuunnitelmia voitte käyttää tavoitteiden saavuttamiseksi?