Valitse mihin haluat kirjautua

Henkilöarvioinnit rekrytoinnin tukena

Oletko harkinnut hyödyntäväsi henkilöarviointia osana rekrytointia? Henkilöarviointi eli soveltuvuusarviointi selvittää työantajan puolesta, kuinka hakija soveltuu kyseiseen työhön ja työpaikkaan. Asiantuntevasti toteutettu henkilöarviointi helpottaa rekrytointiprosessia tarjoamalla kattavaa tietoa hakijan vahvuuksista ja mahdollisista heikkouksista.

 

Kuinka henkilöarviointi tehdään?

Ulkoistettu arviointi on helppo ja nopea prosessi, jonka ansiosta työnantajan ei tarvitse uhrata omaa työaikaansa hakijoiden arvioimiseen. Jokaiseen arviointiin sisältyy psykologin teettämä haastattelu sekä testaus. Halutessasi voit lisätä soveltuvuusarviointiin mahdollisia ryhmätehtäviä sekä käytännön työnäytteiden arvioinnin. Työnantaja saa arvioinnista lopputuloksena kantaaottavan raportin sekä objektiivisen näkökulman hakijoihin ja heidän soveltuvuuteensa. Voit siis huoletta luottaa siihen, että RekryDiili kertoo sinulle rehellisesti, sopiiko työnhakija työtehtävään.

 

Millaisia asioita henkilöarvioinnista selviää?

Arvioinnin perimmäinen tarkoitus on selvittää, kuinka työnhakija soveltuu kyseisiin työtehtäviin ja työpaikkaan. Koska ihminen on monitasoinen kokonaisuus, ei vastauskaan ole yksinkertainen. Soveltuvuustesteistä selviää muun muassa hakijan persoonallisuus, motivaatio ja sitoutuneisuus. Työpersoonan selvitys on merkittävä osa hakijan soveltuvuutta, erityisesti jos kyseessä on tiimityöskentelyä vaativa pesti. Onko työntekijä esimerkiksi positiivinen, ahkera ja lojaali tiimipelaaja? Parhaassa tapauksessa huomaamme hakijasta piileviä ominaisuuksia, joista hän ei ollut vielä itsekään tietoinen.

 

Työnhakijan taidot vaikuttavat pitkälti myös tämän työpersoonallisuuteen. Soveltuvuusarviointi selvittää hakijan taitotasoa, olipa sitten kyse ongelmanratkaisusta, paineensietokyvystä tai yhteistyötaidoista. Looginen päättely ja muut kriittiset työelämätaidot saattavat olla ratkaiseva tekijä työllistymisessä, ja monet työnantajat haluavatkin selvittää näitä piirteitä hakijoistaan ennen työsuhteen aloittamista.

 

Henkilöarvioinneilla saadaan tietoa myös hakijan työskentelytavoista ja johtamistyylistä. Näitä ominaisuuksia arvostetaan erityisesti johto- ja asiantuntijatehtävissä, joissa pätevyys tulee selvittää perinpohjaisesti. Työskentelytavat antavat käytännönläheisen käsityksen siitä, millainen hakija on työntekijänä osana yritystä tai organisaatiota.

 

Soveltuvuusarvioinnin hyödyt työnantajalle

Kattavilla ja asiantuntevasti toteutetuilla soveltuvuusarvioinneilla työnantajat voivat muun muassa minimoida virherekrytointien määrää, kun työpaikalle palkataan alusta asti päteväksi ja motivoituneeksi todettu osaaja. Kun työntekijän henkilökohtaiset vahvuudet ja taidot on jo etukäteen kartoitettu, myös perehdyttämisen suunnitteleminen ja toteuttaminen helpottuu huomattavasti. Työnantaja voi myös hyödyntää soveltuvuusarviointeja tukena työntekijöiden urasuunnittelulle ja helpottaakseen henkilöstökehitystä.

 

Soveltuvuusarvioinnit tarjoavat työnantajalle huomattavasti syvällisempää tietoa tekijöistä kuin perinteiset työhaastattelut. Vaikka julkaisussamme on ollut paljon puhetta henkilöarvioinneista työnantajan näkökulmasta, me teetämme jokaisen arvioinnin osa-alueen hakijakokemus edellä. Me uskomme siihen, että rento ja luottavainen ilmapiiri synnyttää luotettavampia ja totuudenmukaisempia tuloksia, kuin jäykkä haastattelutilanne. RekryDiilin palveluista löydät lisätietoa monipuolisista henkilöarvioinneistamme, joiden avulla sinä voit työnantajana onnistua rekrytoinnissa kerta toisensa jälkeen!