Valitse mihin haluat kirjautua

Miksi huolellinen rekrytointi on yritykselle tärkeää?

Uuden työntekijän palkkaaminen on aina jännittävä ja riskaabeli kokemus, ja joskus rekrytoiminen ei osu aivan nappiin. Virheet ovat kuitenkin osa rekrytoijan työtä, ja useimmiten nämä vahingot ovat korjattavissa. Tässä julkaisussa syvennymme siihen, miksi huolellisesti toteutettu rekrytointiprosessi on yritykselle elintärkeää.

 

Virherekrytointi käy kalliiksi

Virherekrytoinneista puhutaan silloin, kun rekrytointi ei suju aivan odotusten mukaisesti. Työntekijä saattaa esimerkiksi vaikuttaa paperilla ihanteelliselta työntekijältä taitojensa ja aiemman työkokemuksensa pohjalta, mutta pian käy ilmi, ettei hän sovi työyhteisöön syystä tai toisesta. Pahimmassa tapauksessa työntekijän työsuhde joudutaan purkamaan jo koeajalla.

 

Yritys saattaa kärsiä suuriakin taloudellisia vahinkoja virherekrytoinnin ansiosta, sillä uuden työntekijän palkkaaminen ja irtisanominen ei ole halpa prosessi. Virherekrytoinnin hinta riippuu alasta ja palkkatasosta, mutta useimmiten rahasummat pyörivät tuhansien ja kymmenien tuhansien eurojen välillä.

 

Panosta perusteelliseen rekrytointiin

Kuinka virherekrytoinnin voi sitten välttää? Vastaus tähän on huolellinen rekrytointiprosessi! Yrityksen kannattaa panostaa tarkkaan taustatyöhön sekä yksityiskohtaiseen rekrytoimiseen, vaikka prosessi itsessään veisikin enemmän aikaa. Uutta työntekijää haettaessa ei tule hätiköidä, vaikka yrityksellä olisikin kova kiire ja tarve avoimen paikan täyttämiseen. Harmillisen usein yritys joustaa kriteereissään, jolloin lopputuloksena töihin saattaa päätyä epäsopiva tekijä.

 

Hakijan pätevyys ja osaaminen tulee aina todistaa, vaikka ansioluettelossa olisikin merkattu esimerkiksi työhön sopiva koulutus tai työtausta. Puhelinsoitto suosittelijoille on tehokas keino kuulla ulkopuolisen mielipide työntekijästä sekä tämän osaamisesta ja työpersoonasta. Kaikkia annettuja tietoja, kuten ansioluetteloa, suosituksia ja itse työhaastattelua, tulee analysoida perusteellisesti, jotta rekrytointiprosessin päätteeksi yrityksellä on käsissään todistetusti pätevä työntekijä.

 

Työilmoitusta laadittaessa on hyvä käydä pienimmätkin yksityiskohdat läpi ammattirekrytoijan kanssa, jotta ilmoituksesta syntyisi mahdollisimman todenmukainen kokonaisuus. Virherekrytoinnin sattuessa yrityksen kannattaa vielä kertaalleen varmistaa, kuvattiinko työtä tarpeeksi selkeästi alkuperäisessä ilmoituksessa. Mikäli ilmoitus itsessään on harhaanjohtava ja epäselvä, ovat hakijatkin suurella todennäköisyydellä epäpäteviä työtehtäviin.

 

Onnistunut rekrytointi on työyhteisön eduksi

Yritysten fokus saattaa kohdistua ensisijaisesti virherekrytoinnin mukanaan tuomiin taloudellisiin menetyksiin, mutta todellisuudessa virherekrytointi vaikuttaa negatiivisesti myös työyhteisöön. Useissa tapauksissa uuden työntekijän kollega perehdyttää tulokkaan, ja pikainen irtisanominen saattaa tuntua tehdyn työn mitätöimiseltä. Pahimmassa tapauksessa virherekrytointi kuormittaa koko työyhteisöä, sillä tekemättä jääneet työtehtävät teetetään jo olemassa olevalla henkilöstöllä. Tällöin työtaakka saattaa käydä pidemmän päälle liian raskaaksi.