Valitse mihin haluat kirjautua

8 kysymystä joita kysyä hakijalta

Työhaastattelu on aina jännittävä paikka. Olit sitten hakijana tai haastattelijana, niin koskaan ei voi tietää mitä on odotettavissa, haastattelukysymyksiäkin on vaikka kuinka paljon ja ne vaihtelevat riippuen tehtävästä. Tässä on kuitenkin listattuna 8 tärkeää kysymystä, joita kysyä hakijalta alasta riippumatta. Joten punakynä esiin ja tekemään muistiinpanoja.

1. Kerro itsestäsi jotain, minkä toiset voisivat kokea yllättävänä asiana sinusta.

Miksi kysyä tämä? Tällä kysymyksellä sinun on mahdollista oppia hakijasta jotain todella mielenkiintoista ja aitoa, joka ei muuten tulisi esiin tavallisessa haastattelutilanteessa.

2. Jos olisi jotain, mitä voisit tehdä menneisyydessäsi toisin, mitä se olisi?

Miksi tämä? Tämä kysymys on yksi keino ymmärtää yksilön elämässä tapahtuneita asioita, kuinka tämä on niistä oppinut ja kuinka nämä opit voivat olla hyödyksi toisten kanssa työskentelyssä.

3. Kuvaile parhain ja huonoin esihenkilösi?

Tämän kysymyksen avulla saat nopeasti tietoa siitä, minkälaista kommunikaatiota hakija työssään haluaa ja miten häntä kuuluisi johtaa. Tämä myös paljastaa hieman hakijan yleisestä asenteesta ja kypsyydestä.

4. Kerro isoimmasta virheestäsi (liittyen taitoihin).

Tämän kysymyksen tarkoituksena on varmistaa että hakija on tietoinen itsestään. Tärkein asia mitä tästä kuitenkin saadaan on oppia se, että miten asia on käsitelty jotta virhe ei tapahtuisi uudestaan.

5. Mitkä ovat kaksi parhainta saavutustasi urasi aikana?

Kun ihmistä pyydetään kertomaan tarina siitä mikä on ollut tärkeää heidän työuransa aikana, saat käsityksen hakijan omista arvoista. Arvostivatko he vaikutusta jonka saivat aikaan? Vai arvostivatko he palkintoa tai tunnustusta jonka saivat? Sinulla on mahdollisuus nähdä mikä hakijaa motivoi ja mikä saa aikaan onnistumisen tunteen.

6. Kerro siitä, kun on ollut hankala työsuhde työkaverin kanssa. Mitä haasteita siinä oli?

Tällä pyritään ymmärtämään miten hakija toimii tällaisissa tilanteissa, ratkaisee ongelmia sekä miten opittu kokemus ja tieto voidaan hyödyntää mahdollisissa tulevissa haasteissa.

7. Kerro suurimmasta onnistumisesta (liittyen taitoosi).

Tämä on hyvä kysymys haastattelun alkuvaiheessa, koska se auttaa hakijaa rentoutumaan. Hakijat joilta puuttuu onnistumistarina, varsinkin lähi-aikoina, nostavat kysymysmerkin ilmaan. Jos onnistuminen taas on erityisen merkittävä, niin siinä tapauksessa se on myös ajaton.

8. Mikä olisi ideaali työtehtäväsi ja miksi?

Kysymys antaa hakijalle mahdollisuuden kertoa paras osaamisensa, sekä muu osaaminen ja tämän avulla voidaan ymmärtää, miten he näkevät olevansa paras vaihtoehto tehtävään. Tällä tavoin myös haastattelija näkee kuinka hyvin hakijan oma mielikuva on linjassa tehtävässä vaaadittavaa osaamista ajatellen.