Koulutukset yrityksille

Tänä päivänä on yhä vaikeampaa löytää osaavaa, työtehtävään valmista henkilökuntaa. ELY-keskus on käynnistänyt RekryKoulutus‐kampanjoinnin jonka tarkoitus on helpottaa yrittäjän ja yrityksen rekrytointiprosessia myös perehdyttämisen sekä kouluttamisenkin osalta. ELY-keskus vastaa RekryKoulutuksen kustannuksista 70% osuudella. Rekrykoulutus on uudentyyppinen tapa yrityksille rekrytoida tulevaisuuden osaajia. Uusia henkilöitä lähdetään hakemaan asiakasyritykseltä saamien vaatimusten, esim. pohjakoulutuksen tai aiempien työtehtävien mukaan.

Koulutus

Koulutuksen kustannukset

Koko rekrytointiprosessi hakuvaiheineen on täysin veloitukseton. Rekrytoivan koulutusohjelman avulla voitte hankkia kerralla useita uusia ammattilaisia yritykseenne. Koulutusohjelmaan osallistuvat henkilöt työskentelevät kokopäiväisesti yrityksessä, koko projektin ajan. Samalla he saavat alaan liittyvää, korkealuokkaista koulutusta josta on hyötyä niin yritykselle kuin työharjoittelijallekin. Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa alaan liittyvä tutkinto kokonaisuudessaan tai vain osa siitä. Rekrykoulutuksen kesto on noin 4‐6 kuukautta, josta valittuun alaan liittyvää koulutusta on noin 30 päivää. Koko rekrykoulutusprojektin jatkoksi tulee vielä virallinen koeaika. Mikäli koulutuksen läpi käynyt henkilö ei ole sopiva valittuun tehtävään, ei yrityksellä ole velvoitetta palkata kyseistä henkilöä työsuhteeseen.

Ohjelma räätälöidään aina yrityksen tarpeisiin sopivaksi ja yrityksellä on myös mahdollisuus kerralla valita useampia henkilöitä mukaan rekryprojektiin. Koulutuksen sisällön ja keston suunnittelevat aina yrityksen edustaja ja kouluttajat yhdessä. ELY-keskus maksaa projektista 70%, tämä mahdollistaa sen ettei koko rekrykoulutuksen ajalta ole palkka‐ eikä sosiaalikuluja. Ainoa kulu on koulutusmaksu joka on suuruudeltaan pieni verrattuna normaaliin palkkaukseen ja siitä aiheutuviin kuluihin. Rekrykoulutusohjelma tarjoaa yritykselle nopean sekä kustannustehokkaan rekrytointikanavan ja säästää yrittäjän kallista aikaa. Niin teollisuus kuin rakennus‐ sekä teknologia‐alakin ovat löytäneet rekrykoulutuksen kautta useat kymmenet uudet, tulevaisuuden huippuosaajansa ja vieläpä ennätysvauhdilla.