Palvelut

Ota yhteyttä ja
kysy lisää!

Minua kiinnostaa seuraavat palvelut:

Henkilöstövuokraus

Henkilöstövuokrauksella tekijät lyhyisiin ja pitkiin vuokratyösuhteisiin

Tarjoamme vuokratyövoimapalveluita kaikilla toimialoilla pääasiassa Pirkanmaalla, mutta myös muilla paikkakunnilla. Onpa tarve lyhyt- tai pitkäaikaisille työntekijoille, kauttamme löydät käyttöösi eri alan osaajia oikeaan aikaan. Vuokratyövoiman käyttö on kustannustehokasta ja sopii hyvin esimerkiksi kausivaihteluiden tasapainottamiseen. Saat juuri oikeat työntekijät juuri siihen ajanjaksoon, kun sinulla on työntekijätarvetta. Henkilöstövuokraus on hyvä keino kartoittaa työntekijöiden sopivuus kyseiseen tehtävään sekä myös sopii hyvin kausivaihteluiden tasapainottamiseen. Kauttamme löydät työntekijät myös jatkuviin työsuhteisiin. Autamme myös kiirellisissä toimeksiannoissa.

Henkilöstövuokraus mahdollistaa sen, että voit keskittyä ydinliiketoimintaasi 

Hoidamme rekrytoinnin helposti ja siihen liittyvät oheistoiminnot ammattitaitoisesti, tehokkaasti ja vaivattomasti niin, että sinä voit keskittyä siihen tärkeimpään, omaan ydintoimintaasi.

Henkilöstö-
vuokraus

Henkilöstövuokrauksella tekijät lyhyisiin ja pitkiin vuokratyösuhteisiin

Tarjoamme vuokratyövoimapalveluita kaikilla toimialoilla pääasiassa Pirkanmaalla, mutta myös muilla paikkakunnilla. Onpa tarve lyhyt- tai pitkäaikaisille työntekijoille, kauttamme löydät käyttöösi eri alan osaajia oikeaan aikaan. Vuokratyö sopii hyvin myös kausivaihteluiden tasapainottamiseen. Henkilöstövuokraus on hyvä keino kartoittaa työntekijöiden sopivuus kyseiseen tehtävään sekä myös sopii hyvin kausivaihteluiden tasapainottamiseen. Kauttamme löydät työntekijät myös jatkuviin työsuhteisiin. Autamme myös kiirellisissä toimeksiannoissa.

Henkilöstövuokraus mahdollistaa sen, että voit keskittyä ydinliiketoimintaasi 

Hoidamme rekrytoinnin helposti ja siihen liittyvät oheistoiminnot ammattitaitoisesti, tehokkaasti ja vaivattomasti niin, että sinä voit keskittyä siihen tärkeimpään, omaan ydintoimintaasi.

Rekrytointi

RekryDiili Oy etsii oikeat osaajat organisaation kaikille tasoille kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Hoidamme koko rekrytointiprosessin alusta loppuun asiakkaamme tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Rekrytointiprosessi alkaa tarkan ja huolellisen tehtävänkuvan ja parhaiden hakukanavien määrittelyllä, jotta haettuun tehtävään löytyy paras ja osaavin tekijä. Rekrytoinnin apuna voidaan käyttää myös kykytestejä.

Rekrytoinnissa hyödynnämme monipuolisesti eri rekrytointikanavia.

Suorahaku/Headhunting

Headhunting eli suorahaku on yleistynyt monella alalla. Suorahaulla tarkoitetaan parhaan ehdokkaan etsimistä auki olevaan tehtävään ilman julkista hakua. Suorahaulla löydetään myös ne ehdokkaat, jotka eivät aktiivisesti itse etsi uutta työpaikkaa. Kokeneet headhunterimme tekevät huolellisen kartoitustilanteen asiakkaamme kanssa. Suorahaku toteutetaan anonyymisti asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Henkilöarviointi

Käytössämme olevat cut-e henkilöarviointitestit ovat maailman johtava online-pohjainen arviointimenetelmä. Soveltuvuusasrviointi – ja kykytestejä hyödynnetään rekrytoinneissa ja henkilöstön kehittämisessä. Testien avulla yritykset löytävät työntekijät, joilla on parhaat edellytykset tehdä hyvää työtä ja tuottaa tulosta.  Menetelmillä on korkea validiteetti ja reliabiliteetti

Palveluihimme kuuluu laaja valikoima erityyppisiä testejä, jotka räätälöidään aina asiakasyritysten tarpeiden mukaan.

Työpersoonallisuuden arviointi

Käytetään ennustamaan työsuorituksia sekä  minimoimaan virhevalintojen riskiä ja maksimoimaan  tuloksia.

Motiivien ja arvojen arviointi

Testien avulla voidaan sitouttaa työntekijät paremmin työhön ja saada työntekijän tuottavuus parhaalle mahdolliselle tasolle.

Luotettavuuden ja riskikäyttäytymisen arviointi

Soveltuu karsimaan hakijoita sekä ennustamaan työntekijöiden luotettavuutta sekä poissaoloja.

Kykyjen ja taitojen arviointi

  • Numeerisen päättelykyvyn testi mittaa ehdokkaan kykyä tehdä oikeita päätöksiä tai päätelmiä lukujen ja tilastojen pohjalta. Tämä testi mittaa kykyä tehdä oikeita johtopäätöksiä monimutkaisen numeerisen tiedon perusteella.
  • Verbaalisen päättelykyvyn testi mittaa kykyä analysoida ja arvioida kirjallista tietoa.

Induktiivisen päättelykyvyn testi

Testi sopii kaikkiin tehtäviin jotka vaativat tiedon ja tietokokonaisuuksien analysointia, kuten: alemman- ja keskijohdon tehtävät, ohjaus-, prosessointi-, tutkimus- ja kehittämistehtävät.

Deduktiivinen päättelykyky

Testi sopii  kaikkiin työtehtäviin, jotka vaativat loogista päättelykykyä.

Kielitestit

Testivalikoimaamme sisältyy monipuolisesti englannin, ruotsin ja saksan kielen taidon testejä.

360°-arvioinnit

360 -arvion palaute kertoo ammatillisen kehittämisen avainalueet. Se kerää tietoa arvioitavan henkilön työtovereilta, asiakkailta ja esimiehiltä, ja tekee niiden pohjalta yhteenvedon tarvittavista toimenpiteistä. Verkkopohjainen 360 -menetelmä on täysin räätälöitävissä vastaamaan yrityksesi brändiä ja kompetensseja. Näin voi varmistua siitä, että mittaus on yrityksen omien kriteeriesi ja standardien mukainen.

Testivalikoimaamme kuuluu myös erilaisia persoonallisuustestauksia, moniajotestaus, reaktionopeustestaus, luovuustestaus ja pelilliset testausmenetelmät. Kysy lisää!

Rekrykoulutus

Tänä päivänä on yhä vaikeampaa löytää osaavaa, työtehtävään valmista henkilökuntaa. Työ‐ ja Elinkeinoministeriö on käynnistänyt RekryKoulutus‐kampanjoinnin jonka tarkoitus on helpottaa yrittäjän ja yrityksen rekrytointiprosessia myös perehdyttämisen sekä kouluttamisenkin osalta. Työ‐ ja Elinkeinoministeriö vastaa RekryKoulutuksen kustannuksista 70% osuudella. Rekrykoulutus on uudentyyppinen tapa yrityksille rekrytoida tulevaisuuden osaajia. Uusia henkilöitä lähdetään hakemaan asiakasyritykseltä saamien vaatimusten, esim. pohjakoulutuksen tai aiempien työtehtävien mukaan.

Koulutuksen kustannukset

Koko rekrytointiprosessi hakuvaiheineen on täysin veloitukseton. Rekrytoivan koulutusohjelman avulla voitte hankkia kerralla useita uusia ammattilaisia yritykseenne. Koulutusohjelmaan osallistuvat henkilöt työskentelevät kokopäiväisesti yrityksessä, koko projektin ajan. Samalla he saavat alaan liittyvää, korkealuokkaista koulutusta josta on hyötyä niin yritykselle kuin työharjoittelijallekin. Koulutuksen aikana on mahdollista suorittaa alaan liittyvä tutkinto kokonaisuudessaan tai vain osa siitä. Rekrykoulutuksen kesto on noin 4‐6 kuukautta, josta valittuun alaan liittyvää koulutusta on noin 30 päivää. Koko rekrykoulutusprojektin jatkoksi tulee vielä virallinen koeaika. Mikäli koulutuksen läpi käynyt henkilö ei ole sopiva valittuun tehtävään, ei yrityksellä ole velvoitetta palkata kyseistä henkilöä työsuhteeseen.

Ohjelma räätälöidään aina yrityksen tarpeisiin sopivaksi ja yrityksellä on myös mahdollisuus kerralla valita useampia henkilöitä mukaan rekryprojektiin. Koulutuksen sisällön ja keston suunnittelevat aina yrityksen edustaja ja kouluttajat yhdessä. Työ‐ ja Elinkeinoministeriö maksaa projektista 70%, tämä mahdollistaa sen ettei koko rekrykoulutuksen ajalta ole palkka‐ eikä sosiaalikuluja. Ainoa kulu on koulutusmaksu joka on suuruudeltaan pieni verrattuna normaaliin palkkaukseen ja siitä aiheutuviin kuluihin. Rekrykoulutusohjelma tarjoaa yritykselle nopean sekä kustannustehokkaan rekrytointikanavan ja säästää yrittäjän kallista aikaa. Niin teollisuus kuin rakennus‐ sekä teknologia‐alakin ovat löytäneet rekrykoulutuksen kautta useat kymmenet uudet, tulevaisuuden huippuosaajansa ja vieläpä ennätysvauhdilla.

Räätälöidyt ratkaisut

Voimme räätälöidä työvoimaa yrityksenne käyttöön työssäoppimisjaksojen ja koulutuksen kautta. Myös oppisopimuskoulutukset onnistuvat kauttamme. Kysy lisää, Heidi Saarijärvi p. 044 337 4707.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Minua kiinnostaa seuraavat palvelut:

Rekrydiili Oy

Tampere
 Hämeenkatu 28,
33200 Tampere

puh. +358 44 337 4707
info@rekrydiili.fi

Laskutus: laskutus@rekrydiili.fi
+358 40 841 7444

Turku
 Hämeenkatu 14, 20500 Turku
puh. +358 45 250 5516
info@rekrydiili.fi

Laskutus: laskutus@rekrydiili.fi

Espoo
Puolikkotie 8 (5. krs),
02230 Espoo

puh. +358 40 554 9339
espoo@rekrydiili.fi

Laskutus: laskutus@rekrydiili.fi