Soveltuvuusarvioinnit rekrytointipäätöksen tukena – vältä virherekrytoinnit

Tuottaakseen kaikkein laadukkaimpia palveluita tai tuotteita yritykset tarvitsevat käyttöönsä juuri oikeanlaisia osaajia. Rekrytointitilanteissa yritysten on siis osattava tunnistaa työtehtävän ja organisaation kannalta sopivimmat hakijat. Kun oikeanlaisella ammattiosaamisella varustetut hakijat ovat jo löytyneet, mutta valinta ehdokkaiden välillä on hankalaa, suositellaan päätöksenteon tukena käytettäväksi soveltuvuusarviointeja. Soveltuvuusarvioinnit tarjoavat hakijoista vertailukelpoista ja puolueetonta tehtävässä menestymisen kannalta olennaista dataa, jota pelkät haastattelut eivät pysty tuottamaan

soveltuvuusarvioinnit

Soveltuvuusarviointia voidaankin siis käyttää rekrytoinnin tukitoimintona silloin, kun halutaan saada syvällisempää tietoa esimerkiksi työnhakijalle tyypillisestä käyttäytymisestä ja toimintamalleista työmaailmassa, hakijan työmotivaatiota heikentävistä tai lisäävistä tekijöistä sekä kyvyistä ja taidoista. Soveltuvuusarvioinnit työnhakuprosesseissa luovat rekrytoinneille objektiivisen, tieteellisen ja validin pohjan. Niiden tarkoitus on tukea valintapäätöksen edessä, selkeyttää hakijan sopivuutta rooliin ja yrityksen kulttuuriin sekä auttaa löytämään ja sitouttamaan parhaat hakijat. Rekrytointeihin liittyvien mahdollisten riskien hallinnan lisäksi soveltuvuusarvioinneilla tunnistetaan yksilön nykyinen kyvykkyys sekä tulevaisuuden potentiaali. Kyvykkyyttä pidetään suhteellisen muuttumattomana ja jopa synnynnäisenä kapasiteettina, mutta taitoja meidän kaikkien on mahdollista parantaa läpi elämämme. Kykytesteillä on mahdollista ennustaa sitä, kuinka hyvin hakijan on mahdollista kehittää taitojaan työelämässä. Virherekrytoinnin riskin välttämäiseksi on olennaista selvittää hakijan mahdollisuuksia ammatilliseen menestymiseen.

Mitä hyötyä soveltuvuusarvioinnista on?

RekryDiilin tarjoamat kattavat arviointipalvelut ovat oivallinen tapa lisätä luotettavuutta oikean valinnan tekemisessä. Hyödynnämme työpersoonallisuuden ja motivaatio- ja kompetenssirakenteen selvittämisessä Aon Assesmentin (entinen Cut-e) soveltuvuusarviointitestejä. Näiden arviointimenetelmien avulla teemme asiakkaillemme parempia ja tietoisempia ehdotuksia sopivimmista hakijoista. Tarvittaessa kuljemme mukana päätöksentekoprosessin loppuun saakka. Toteutamme soveltuvuusarvioinnit jokaiselle asiakkaalle parhaiten sopivalla tavalla. Prosessin alussa selvitämme laadukkaasti sen, millaista osaamista ja persoonaa asiakkaamme kulloinkin tarvitsee. Soveltuvuusarviointien toteutus tapahtuu verkkoalustalla, jota hallinnoi Aon Assesment. Kyky- ja taitotestit suoritetaan aikarajoitetusti, mutta työpersoonallisuus- ja motivaatiotestit tehdään ilman aikarajoja omaan tahtiin. Toimimme aina asiakkaidemme apuna tehtävän kannalta olennaisten kykyjen selvittämisessä sekä oikeanlaisten testipakettien valinnassa. Kompetenssivaatimukset ja arviointimenetelmät tulee rakentaa aina rekrytointikohtaisesti. Soveltuvuusarviointeja suositellaan hyödynnettäväksi varsinkin suorahakujen yhteydessä, mutta niistä on olennaista ja osoitettua hyötyä kaikkien rekrytointiprosessien yhteydessä.

Soveltuvuusarviointien hyöty kohdistuu pääasiassa rekrytointitilanteisiin päätöksenteon tueksi. Niitä voidaan käyttää kuitenkin myös silloin, kun rekrytointiprosessia ei ole käynnissä, eikä varsinaista soveltuvuutta tehtävään ole tarpeen mitata. Myös työnhaussa olevat huippuosaajat voivat valita suorittaa työkäyttäytymistä sekä motivaatiotekijöitä arvioivia testejä avartaakseen näkemystään itsestään työntekijänä. Kyky- ja taitotestaaminen onnistuu myös, jolloin työnhakija saa itselleen arvokasta lisätietoa omista kompetensseistaan. Tätä suosittelemme ehdottomasti tilanteissa, joissa työnhakija pohtii, mitä uutta kerrottavaa hänellä voisi olla itsestään ja osaamisestaan työnhakuprosesseissa.