Soveltuvuusarviointi rekrytointipäätöksen tueksi

Psykologinen soveltuvuusarviointi antaa lisää tietoa ja luotettavuutta rekrytointipäätöksiin sekä auttaa valitsemaan tasavertaisten työnhakijoiden välillä. Se auttaa myös uusien työntekijöiden perehdyttämisessä ja henkilöstön kehittämisessä, sille se osoittaa työntekijöiden vahvuudet ja kehittämiskohteet.

Soveltuvuusarvioinnit tarjoavat hakijoista vertailukelpoista ja puolueetonta tehtävässä menestymisen kannalta olennaista dataa, jota pelkät haastattelut eivät pysty tuottamaan. Erityisesti johtotehtävissä tai vaativissa asiantuntijatöissä on ensiarvoisen tärkeää varmistaa ennen rekrytointipäätöstä, millainen työnhakija on ja miten hyvin hän soveltuu kyseiseen työhön ja työpaikkaan.

Soveltuvuusarviointi antaa tietoa mm. seuraavista asioista:

 • Persoonallisuus
 • Motivaatiotekijät ja sitoutuminen työhön
 • Ongelmanratkaisutaidot
 • Yhteistyötaidot
 • Stressin- ja paineensietokyky
 • Työskentelytavat
 • Johtamistyyli
 • Kyvyt ja vahvuudet (esim. kielellinen, numeerinen ja kolmiulotteinen lahjakkuus)
soveltuvuusarvioinnit

Tarpeiden mukaan räätälöity soveltuvuusarviointi

Soveltuvuusarvioinnin voivat ostaa sekä yritykset että työnhakijat. Yrityksille soveltuvuusarviointi antaa tukea mm. rekrytointiin. Työnhakijoille soveltuvuusarviointi auttaa oman urakehityksen suunnittelussa ja omien vahvuuksien tunnistamisessa.

Soveltuvuusarviointi voidaan sisällyttää laajempiin tarjouksiin tai se voidaan ostaa erikseen. Soveltuvuusarviointiin kuuluu aina psykologin haastattelu ja psykologin tekemä testaus useilla eri menetelmillä. Siihen voidaan sisällyttää myös ryhmätehtäviä ja työnäytteiden arvioimista.

RekryDiilin soveltuvuusarvioinnissa:

 • Arvioinnin laajuus ja painopiste suunnitellaan aina yhdessä asiakkaan kanssa tämän tarpeiden mukaan räätälöidysti.
 • Haastattelu ja testaaminen voidaan tehdä etänä tai RekryDiilin Tampereen toimistolla.
 • Arvioitavalle ja asiakasyritykselle annetaan aina kirjallinen ja suullinen palaute.

Soveltuvuusarvioinnin hyödyt

Soveltuvuusarvioinnit työnhakuprosesseissa luovat rekrytoinneille objektiivisen, tieteellisen ja validin pohjan. Käytämme soveltuvuusarvioinnissa vain tutkitusti luotettavia testejä, joita saavat käyttää ainoastaan psykologit. Psykologin suorittama soveltuvuusarviointi varmistaa, että arviointi tehdään ammattitaidolla ja syvälle arviointikokemuksella. Arvioinnin tarkoitus on tukea valintapäätöksessä, selkeyttää työnhakijan sopivuutta rooliin ja yrityksen kulttuuriin sekä auttaa sitouttamaan parhaat työnhakijat.

Työnhakijat eivät välttämättä osaa kuvata omia vahvuuksiaan ja työskentelytyyliään objektiivisesti. Soveltuvuusarviointi antaa syvällisempää tietoa, joita pelkkä haastattelu tai suosittelijoille soittaminen ei tuo.

Soveltuvuusarvioinnin tuomat hyödyt:

 • Antaa lisätietoa rekrytointipäätösten tueksi ja minimoi virheellisen rekrytointipäätöksen riskin.
 • Auttaa työnhakijoiden tasavertaisessa kohtelemisessa, koska rekrytointipäätös tehdään syvällisemmän ja useasta eri lähteestä kerätyn tiedon perusteella.
 • Helpottaa uuden työntekijän perehdyttämistä ja sitouttamista työhön, kun vahvuudet ja kehittämiskohteet ovat jo selvillä.
 • Helpottaa henkilöstön kehittämistä ja näiden voimavarojen löytämistä.
 • Antaa tukea työntekijöiden urasuunnitteluun.

Lisätietoja soveltuvuusarvioinneista voit kysyä psykologiltamme Katri Ylöseltä p. 040 128 7151 tai katri.ylonen@rekrydiili.fi.