fbpx

Soveltuvuusarvioinnin toteutus

Ennen soveltuvuusarviointien aloittamista selvitämme laadukkaasti sen, millaista osaamista ja persoonaa asiakkaamme kulloinkin tarvitsee. Toimimme aina asiakkaidemme apuna tehtävän kannalta olennaisten kykyjen selvittämisessä sekä oikeanlaisten testipakettien valinnassa. Kompetenssivaatimukset ja arviointimenetelmät rakennetaan aina rekrytointikohtaisesti.

Soveltuvuusarviointien testit toteutetaan verkkoalustalla, jota hallinnoi Hogrefe. Kyky- ja taitotestit suoritetaan aikarajoitetusti, mutta työpersoonallisuus- ja motivaatiotestit tehdään ilman aikarajoja omaan tahtiin. Soveltuvuusarvioinnin haastattelu voidaan toteuttaa joko etänä tai RekryDiilin Tampereen toimistolla.

Soveltuvuusarviointiin voidaan sisällyttää erimerkiksi seuraavia osioita

Työpersoonallisuuden ja työskentelytyylin arviointi: Miten mm. sosiaalinen, tunnollinen, joustava, kokeilunhaluinen ja asiakeskeinen työnhakija on. Miten työnhakija toimii eri tilanteissa ja millainen tiiminjäsen hän on.

Motiivien ja arvojen arviointi: Millä keinoilla työnhakijaa voidaan sitouttaa työhönsä ja parantaa hänen tuottavuuttaan. Mitkä tekijät motivoivat työnhakijaa ja mitkä ovat hänelle tärkeitä arvoja työelämässä.

Luotettavuuden ja riskikäyttäytymisen arviointi: Miten altis työnhakija on riskikäyttäytymiselle, esim. jatkuville poissaoloille.

Kykyjen ja taitojen arviointi: Miten lahjakas työnhakija on kielellisessä, numeerisessa ja visuaalis-spatiaalisessa päättelyssä. Miten nopeasti hän pystyy tekemään loogisia päätelmiä ja miten hyvin hän suoriutuu aikarajojen paineessa.

Johtamismotivaatio ja -tyyli: Miksi työnhakija on kiinnostunut esimiestyöstä ja millä tekijöillä esimiestyössä menestymistä ja viihtymistä voidaan edistää.

Asiakkaan tarpeiden mukaan soveltuvuusarviointiin voidaan sisällyttää myös muunlaisia osioita. Soveltuvuusarviointi voidaan tehdä joko suomeksi tai englanniksi.

Lisätietoja soveltuvuusarvioinneista voit kysyä psykologiltamme Katri Ylöseltä p. 040 128 7151 tai katri.ylonen@rekrydiili.fi.