Suorahaun prosessi

Mitä suorahaulla eli headhuntingilla tarkoitetaan?

Suorahaku on rekrytoinnin keino, jolla etsitään ehdokkaita avoimeen työtehtävään ilman julkista ilmoitushakua. Suorahakua hyödynnetään tavallisesti silloin, kun halutaan toimia luottamuksellisesti tai erityisen matalalla profiililla. Suorahaku on perinteisesti kohdistunut yrityksen ylimmän johdon rekrytointeihin, mutta nykyisin suorahakupalvelua hyödynnetään kaikilla organisaatiotasoilla. Useimmiten suorahakutoimeksiannot kuitenkin kohdistuvat asiantuntijatason tehtäviin sekä vaikeasti löydettäviin ammattiosaajiin, esimerkiksi tietotekniikka-alalla.

Etuna suorahauissa on, että hakuprosessiin valikoituu heti alusta alkaen ehdokkaita, jotka osaamisensa perusteella olisivat sopivia tekijöitä avoimiin työtehtäviin. Tämä osaltaan vähentää virherekrytointien riskiä. Suorahaun avulla voidaan tavoittaa myös sellaisia taitajia, jotka eivät ole aktiivisesti etsimässä uusia mahdollisuuksia työelämäänsä.

Suorahaku on oivallinen tapa löytää huippuosaaja ja tarjota hänelle uusia työelämän haasteita!

Rekrytointi
Aloitus

Aloitus

Selvitämme asiakkaan kanssa yhdessä haettavalta henkilöltä vaadittavat tiedot, taidot ja koulutustason sekä määrittelemme tehtävänkuvauksen ja siihen liittyvät avainkompetenssit.

Sen jälkeen käymme yhdessä läpi yrityksen strategiset tavoitteet ja merkittävimmät johtamiskulttuurin piirteet sekä muut tiedot, kuten palkkausmallit ja bonukset sekä muut elementit, kuten urakehitysmahdollisuudet. Tavoitteemme on luoda suorahakukonsulteillemme syvä ymmärrys siitä, millaiseen organisaatioon etsimme oikeanlaista osaajaa.

Ehdokaskartoitus

Suorahakutoimeksiannoissa käymme läpi omat osaajaverkostomme ja hyödynnämme myös alan kattavia työkaluja. Käytämme suorahaun tukena sosiaalista mediaa ja verkkopalveluita. Panostamme erityisesti onnistuneeseen ja positiiviseen hakijakokemukseen suorahakutoimeksiannoissamme. Toimimme ehdottoman luottamuksellisesti.

Ehdokaskartoitus
Sopivimpien hakijoiden valinta

Sopivimpien hakijoiden valinta

Haastattelemme suorahakutoimilla löytämämme potentiaaliset ehdokkaat ja raportoimme tulokset asiakasyrityksellemme. Haastattelut toteutetaan asiakkaamme toiveiden mukaisesti. Kaikkiin suorahakutoimeksiantoihimme on mahdollista yhdistää myös Aon Assesmentin (entinen Cut-e) soveltuvuusarviointitestauksia sopivimpien hakijoiden valitsemiseksi.

Olemme tarvittaessa mukana lopullista valmistaa tehtäessä ja annamme pyynnöstä oman ehdotuksemme tehtävään parhaiten sopivimmasta hakijasta.