Valitse mihin haluat kirjautua

Quiet quitting – uusi ilmiö työelämässä

Et irtisanoudu työstäsi, mutta annat kenkää ajatukselle, jonka mukaan olet velvoitettu suostumaan ylimääräisiin työtehtäviin.

 

Mistä on kyse?

Quiet quitting on nimitys ilmiölle, jossa työntekijä ottaa töissä tietoisesti rennommin. Työtaakka vähennetään minimiin, jolloin ei jää tarvetta ylisuorittaa jokapäiväisessä elämässä. Työntekijä siis tekee vain tämän rooliin määrätyt työtehtävät – ei sen enempää. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei työntekijä välttämättä enää suostu ylimääräisiin askareisiin tai palveluksiin, kuten sairastapausten tuuraamisiin tai iltapalavereihin virallisen työajan loputtua. Työajasta vapautunut ylimääräinen aika käytetään sen sijaan oman hyvinvoinnin edistämiseen ja vapaa-ajan aktiviteetteihin panostamiseen.

 

Ilmiö on noussut suosioon erityisesti Z-sukupolven keskuudessa, ja termi tulikin ensimmäisenä tutuksi nuorten suosimassa TikTok-sovelluksessa. Sosiaalisen median alustoilla nuoret työntekijät kannustavat ikätovereitaan liittymään hiljaisen irtisanoutumisen trendiin. On kuitenkin ymmärrettävä, että quiet quitting ei ole sama asia kuin esimerkiksi varsinainen lakko – työntekijä tekee hänelle sopimuksessa määrätyt työtehtävät oikein ja tehokkaasti, mutta työnantaja ei voi enää odottaa tämän joustavan jokaisessa ylimääräisessä työtehtävässä.

 

Miksi quiet quitting on noussut trendiksi?

Quiet quitting kumpuaa työntekijöiden vaikeuksista erottaa työ ja vapaa-aika toisistaan. Ilmiö nousee puheenaiheeksi erityisesti korona-ajan jälkipuinnin yhteydessä, sillä ihmiset pohtivat entistä enemmän, mihin he haluavat aikaansa käyttää. Quiet quitting tunnistetaan erityisesti niiden henkilöiden keskuudessa, jotka kokevat työnsä erityisen kuormittavaksi. Suomalaiset stereotyyppisesti ihannoivat ylityökulttuuria ja tutkimusten mukaan joka neljäs työntekijä kärsii työuupumuksesta jossain vaiheessa uraansa. Tästä syystä tiukka rajanveto työn ja vapaa-ajan välille on ehdottoman tärkeää jaksamisen kannalta. Quiet quitting ei ilmiönä kuitenkaan kerro huonoista työntekijöistä, vaan huonoista pomoista. Kun työntekijää vaaditaan jäämään ylitöihin päivästä toiseen tai vastaamaan työpuheluihin pitkin iltaa, käy työtaakka ennen pitkää ylitsepääsemättömäksi. Useimmiten työuupumustapaukset johtavat pitkäaikaisiin sairaslomiin ja pahimmillaan jopa työsuhteen päättämiseen.

 

Ilmiön hyvät ja huonot puolet

Quiet quittingin ansiosta lukuiset työntekijät ovat ottaneet työelämänsä omiin käsiinsä, ymmärtäen ajatuksen siitä, ettei kaikkeen ylimääräiseen tarvitse suostua. Työn kuormittavuuden vähentämisellä on parhaassa tapauksessa positiivinen vaikutus työuupumustilastoihin. Quiet quitting sisältää paljon hyviä puolia, mutta samalla ilmiötä varjostaa synkkä pilvi – kun työntekijä tietoisesti kieltäytyy myös häntä miellyttävistä työtehtävistä, saattaa se vaikuttaa tämän motivaation tasoon negatiivisella tavalla. Työntekijä saattaa esimerkiksi kieltäytyä ylläpitämästä tärkeitä ja pitkäaikaisia asiakassuhteita vain siksi, ettei hänen rooliinsa kuulu huolehtia näistä asioista vapaa-ajallaan.

 

Quiet quitting on herättänyt myös keskustelua siitä, kuinka ilmiö vaikuttaa konkreettisesti koko työyhteisöön. Kukaan ei halua työskennellä tiimissä, jonka jäsenet eivät ole valmiita edes silloin tällöin joustamaan yhteisen projektin vuoksi. Ahkeruus, joustavuus sekä hyvät tiimityöskentelytaidot ovat myös sellaisia ominaisuuksia, joita työnantajat arvostavat tulevissa työntekijöissään. Quiet quitting voi pahimmillaan johtaa tilanteeseen, jossa suosittelija ei voi antaa positiivista arvostelua työntekijästä, kun työpaikan vaihto tulee ajankohtaiseksi.

 

Millaisia ajatuksia quiet quitting sinussa herättää?