Valitse mihin haluat kirjautua

Videohaastattelu – modernia rekrytointia parhaimmillaan!

Pandemian myötä perinteiset työhaastattelut muuttuivat etähaastatteluiksi, ja työnhakijoiden täytyi opetella videohaastattelujen jalo taito ennätysnopeassa ajassa. Osa meistä edelleen kaipaa paluuta kasvotusten pidettäviin haastatteluihin, kun osa taas kukoistaa etäyhteyksien päässä.

 

Videohaastattelut säästävät sekä kustannuksissa että hermoissa

Etähaastattelujen ehdoton etu on niiden kustannustehokkuudessa. Teknologian kehitys mahdollistaa työnhakijoiden haastattelun mistä ja milloin vain. Koska haastattelijan ei tarvitse varata kokoustilaa haastatteluiden pitämiseen, yritys säästää rahaa tilakustannuksissa. Työnhakija voi taas osallistua haastatteluun vaikka omalta kotisohvalta käsin, jolloin tämä säästää matkakustannuksissa.

 

Vaikka haastattelu ei toteudukaan kasvotusten, voi haastattelija silti analysoida hakijan itseilmaisua, puhetta, kehonkieltä ja ulkoista olemusta samalla tavalla kuin perinteisessä haastattelussa. Kommunikaatiotaitojen arvioiminen on tärkeää miltei jokaisessa työssä, joten haastateltavan kannattaakin etukäteen harjoitella, mitä aikoo varsinaisessa haastattelussa sanoa. Koska haastattelija saattaa ottaa etäyhteyden useampiin hakijoihin yhden päivän aikana, joten videohaastattelut ovat myös tästä syystä loistava valinta rekrytoinnissa. Haastatteluihin ja mielenkiintoisiin hakijoihin voi palata videotallenteiden muodossa, jolloin rekrytoija voi katsoa haluamansa haastattelut uudelleen.

 

Osa hakijoista kokee videohaastattelun jopa helpommaksi kuin perinteisen haastattelun, koska tilanteessa ei synny niin paljon paineita haastateltavalle. Osasyy tähän on se, että hakijaa haastatellaan tälle tutussa ympäristössä. Etähaastattelussa hakijan on mahdollista vastata kysymyksiin omaan tahtiin, jolloin vastauksetkin ovat useimmiten parempia ja hyvin muotoiltuja. Videohaastatteluissa esiintyy keskiarvoisesti vähemmän small talkia, josta merkittävä osa työnhakijoista ei nauti. Suomalainen henkilö ei stereotyyppisesti pidä keskusteluista tuntemattomien henkilöiden kanssa, joten työhaastattelut saattavat tuntua monesta jännittävältä ja jopa pelottavalta kokemukselta, mutta etähaastattelut tuntuvat olevan helpompi ja tehokkaampi vaihtoehto sosiaalisten tilanteiden pelosta ja ahdistuksesta kärsiville hakijoille.

 

Videohaastattelujen huonot puolet

Vaikka videohaastatteluissa onkin lukuisia hyviä puolia, niihin sisältyy myös paljon huolenaiheita ja negatiivisia ominaisuuksia. Ensimmäinen ilmiselvä seikka on huonon internetyhteyden vaikutukset haastattelutilanteeseen – kuvan ja äänen pätkiminen tai pahimmassa tapauksessa videopuhelun katkeaminen voivat vaikuttaa ratkaisevasti työllistymiseen. Huono internetyhteys saattaa myös vaikuttaa heikentävästi myös videon laatuun, ja haastateltava saattaa muuttua pikselimössöksi, josta kukaan ei ota selvää. Visuaalisuus on merkittävä osa haastattelutilaisuutta, ja puuroutunut kuva ei ainakaan edesauta tehokkaan vaikutuksen tekoa.

 

Osa työpaikoista ei vaadi juuri lainkaan tietoteknisiä taitoja hakijoiltaan, joten videopuhelun operoiminen saattaa vaikuttaa ristiriitaiselta. Voiko haastateltavalta odottaa täydellistä tietämystä Zoomin tai Teamsin ominaisuuksista? Annetaanko tämän vaikuttaa työpaikan saamiseen? Teknisten ongelmien ratkaisuun kuluu välillä paljolti aikaa, ja mikäli rekrytoijalla on pitkä lista haastateltavia jäljellä, on tietotekniseen säätöön kulunut aika pois varsinaisen haastattelun aikaikkunasta. Haastateltavan on siis hyvä varata reilusti aikaa haastattelujen väliin ongelmatilanteiden varalta!

 

Millaisia ajatuksia sinulla heräsi videohaastatteluista?