Soveltuvuusarvioinnit: tehokas työkalu johtajien ja asiantuntijoiden rekrytointiin

Soveltuvuusarvioinnit: tehokas työkalu johtajien ja asiantuntijoiden rekrytointiin

Etsittekö tapaa parantaa rekrytointipäätösten laatua ja vähentää riskejä? Soveltuvuusarvioinnit ovat tehokas ratkaisu, joka auttaa löytämään juuri oikeat henkilöt organisaationne tarpeisiin. Soveltuvuusarviointi on systemaattinen prosessi, joka arvioi työnhakijan psykologisia ja ammatillisia ominaisuuksia tarjoten luotettavaa tietoa rekrytointipäätösten tueksi. Tämä prosessi tarjoaa objektiivista ja vertailukelpoista dataa, mikä vähentää päätöksenteon subjektiivisuutta ja parantaa rekrytointipäätösten laatua.

Mitä soveltuvuusarvioinnit mittaavat?

Soveltuvuusarvioinnit vähentävät merkittävästi rekrytointiin liittyviä riskejä, mikä on erityisen tärkeää johtotehtävissä ja vaativissa asiantuntijatöissä. Arviointien avulla voidaan varmistaa, että työnhakija ei ainoastaan omaa tarvittavaa osaamista, vaan myös sopii organisaation kulttuuriin ja työskentelytapoihin. Tämä auttaa myös perehdytys- ja kehitysprosesseissa, sillä arvioinnit tunnistavat työntekijöiden vahvuudet ja kehittämiskohteet, mikä tehostaa perehdytystä ja pitkäaikaista kehittämistä.
Erityisesti johtotehtävissä ja vaativissa asiantuntijatöissä soveltuvuusarvioinnit ovat korvaamattomia. Ne voivat paljastaa johtamiskyvyt ja -tyylit, stressinsietokyvyn, päätöksentekotaidot sekä yhteistyö- ja kommunikointitaidot. Esimerkiksi johtotehtävissä arviointi voi paljastaa, kuinka hyvin ehdokas hallitsee konfliktitilanteita ja kykenee motivoimaan tiimiä. Asiantuntijatehtävissä puolestaan arviointi voi osoittaa, kuinka tehokkaasti ehdokas pystyy ratkaisemaan monimutkaisia ongelmia ja työskentelemään itsenäisesti.
Yhteenvetona voidaan todeta, että soveltuvuusarvioinnit ovat arvokas työkalu, joka tarjoaa syvällistä, objektiivista ja vertailukelpoista tietoa. Tämä parantaa rekrytointipäätösten laatua ja vähentää riskejä. Erityisesti johtotehtävissä ja vaativissa asiantuntijatöissä soveltuvuusarvioinnit varmistavat työnhakijan kokonaisvaltaisen soveltuvuuden tehtävään ja organisaatioon.

Soveltuvuusarvioinnit rekrytointipäätöksen tueksi

Soveltuvuusarvioinnit tarjoavat hakijoista vertailukelpoista ja puolueetonta tehtävässä menestymisen kannalta olennaista dataa, jota pelkät haastattelut eivät pysty tuottamaan. Erityisest johtotehtävissä tai vaativissa asiantuntijatöissä on ensiarvoisen tärkeää varmistaasoveltuvuustestin avulla ennen rekrytointipäätöksen tekemistä, millainen työnhakija on ja miten hyvin hän soveltuu kyseiseen työhön ja työpaikkaan.

Soveltuvuusarviointi antaa tietoa mm. seuraavista asioista:

 • Persoonallisuus
 • Motivaatiotekijät ja sitoutuminen työhön
 • Ongelmanratkaisutaidot
 • Yhteistyötaidot
 • Stressin- ja paineensietokyky
 • Työskentelytavat
 • Johtamistyyli
 • Kyvyt ja vahvuudet (esim. kielellinen, numeerinen ja kolmiulotteinen lahjakkuus)

Tarpeiden mukaan räätälöity soveltuvuusarviointi

Soveltuvuusarvioinnin voivat ostaa sekä yritykset että työnhakijat. Yrityksille soveltuvuusarviointi antaa tukea mm. rekrytointiin. Työnhakijoille soveltuvuusarviointi auttaa oman urakehityksen suunnittelussa ja omien vahvuuksien tunnistamisessa.

Soveltuvuusarviointi voidaan sisällyttää laajempiin tarjouksiin tai se voidaan ostaa erikseen. Soveltuvuusarviointiin kuuluu aina psykologin haastattelu ja psykologin tekemä testaus useilla eri menetelmillä. Siihen voidaan sisällyttää myös ryhmätehtäviä ja työnäytteiden arvioimista.

Soveltuvuusarvioinnin tuomat hyödyt

 • Antaa lisätietoa rekrytointipäätösten tueksi ja minimoi virheellisen rekrytointipäätöksen riskin.
 • Auttaa työnhakijoiden tasavertaisessa kohtelemisessa, koska rekrytointipäätös tehdään syvällisemmän ja useasta eri lähteestä kerätys tiedon perusteella.
 • Helpottaa uuden työntekijän perehdyttämistä ja sitouttamista työhön, kun vahvuudet ja kehittämiskohteet ovat jo selvillä.
 • Helpottaa henkilöstön kehittämistä ja näiden voimavarojen löytämistä.
 • Antaa tukea työntekijöiden urasuunnitteluun.
Kysy lisää soveltuvuusarvioinneista!
Heidi Saarijärvi
Heidi Saarijärvi
Toimitusjohtaja
 • Soveltuvuusarvioinnit
 • Avainasiakkuudet
 • Suorahaut

Usein kysytyt kysymykset

Mitä soveltuvuusarviointi sisältää? Soveltuvuusarviointi sisältää psykologisia ja ammatillisia testejä, jotka arvioivat kognitiivisia kykyjä, persoonallisuuden piirteitä ja motivaatiotekijöitä.
Kuinka kauan soveltuvuusarviointi kestää? Kesto vaihtelee, mutta tyypillisesti se voi kestää muutamasta tunnista koko päivään.
Voiko soveltuvuusarviointi epäonnistua? Ei ole kyse epäonnistumisesta, vaan siitä, että arviointi auttaa löytämään parhaiten tehtävään ja organisaatioon sopivan henkilön.
Kuinka luotettavia soveltuvuusarvioinnit ovat? Ne ovat erittäin luotettavia, kun ne on suunniteltu ja toteutettu ammattimaisesti, tarjoten objektiivista ja vertailukelpoista tietoa.
Miten soveltuvuusarvioinnit vaikuttavat työnhakijoihin? Ne tarjoavat työnhakijoille mahdollisuuden osoittaa vahvuutensa ja soveltuvuutensa tehtävään, mutta voivat myös olla stressaavia. Työnantajan on tärkeää kommunikoida prosessin tarkoitus selkeästi.
Miten soveltuvuusarviointien tuloksia hyödynnetään rekrytointiprosessissa? Soveltuvuusarviointien tuloksia käytetään osana kokonaisvaltaista arviointia, joka auttaa yrityksiä tekemään tietoon perustuvia päätöksiä. Tulokset voivat tarjota arvokasta tietoa hakijoiden kognitiivisista kyvyistä, persoonallisuuden piirteistä ja motivaatiotekijöistä, ja niitä voidaan yhdistää haastattelujen ja muiden rekrytointimenetelmien kanssa parhaan mahdollisen ehdokkaan valitsemiseksi.
Arvomme
Luotettavuus
Rekrytointiprosessimme takaa turvallisuuden ja luottamuksen kaikille osapuolille. Toimimme vastuullisesti ja luottamuksellisesti asiakasyritystemme ja työntekijöidemme kanssa. Huolehdimme työsuhteeseen liittyvistä asioista, kuten palkanmaksusta ja työterveydestä, tehden meistä luotettavan kumppanin.
Avoimuus
Panostamme avoimeen viestintään ja oikeudenmukaiseen johtamiseen reilun työilmapiirin luomiseksi. Läpinäkyvyys rekrytointiprosessissa on meille tärkeää, ja haluamme kaikkien osapuolten olevan tyytyväisiä. Viestimme rehellisesti kaikista prosessin aikana esiin tulevista kysymyksistä.
Laadukas asiakaspalvelu
Asiantunteva ja palvelualtis henkilökuntamme on valmiina auttamaan kaikissa ongelmissa. Kohtaamme asiakasyritykset ja työntekijät lämpimästi ja ammattitaitoisesti. Voit luottaa siihen, että kaikki työelämän kysymykset ratkeavat meidän avullamme.
Avoimet työpaikat