Valitse mihin haluat kirjautua

Valitsemisen arvoinen – rekrytointiprosessissa ja työntekijänä!

Työnhaku käy työstä. Se vaatii jatkuvaa aikaa, jatkuvaa valppaana oloa, itsensä vertaamista työpaikkailmoitukseen, innostumista ja työhakemuksen kirjoittaminen tai muokkaamista sopivaksi juuri siihen tehtävään. Monesti työhakemuksen täyttäminen on hyvinkin raskas kysymyspatteristo liitteineen, palkka-arvioineen ja suosittelijoineen. Toisinaan sinua pyydetään myös verkostoitumaan nykyisten työntekijöiden kanssa ja sitä kautta parantamaan mahdollisuuksiasi työnhaussa. Puhumattakaan lyhytvideoiden nauhoittamisesta ja muista innovatiivisista työnhakijan keinoista tulla nähdyksi ja erottautumiseksi joukosta. Soitatko kysyäksesi lisätietoa työpaikasta ja kertoaksesi kiinnostuksesi avoinna olevaa työtehtävää kohtaan? Kaikki tämä tekeminen ja ajan käyttö voi johtaa hakuprosessissa jatkoon tai sitten ei kiitos- viestiin, valitettavasti valinta ei kohdistu sinuun. Pettymys, uudestaan jaloilleen ja uusi innostava työhaku prosessi vireille. Kuulostaako tutulta. Tämä on vain yksi osa työnhakuprosessia. Sitten on vielä itsensä näkyväksi tuominen mm. sosiaalisessa mediassa, mikä on ihan oma juttunsa.  

Kun rekrytointiprosessissa pääsee ns. varteenotettavien työnhakijakandidaattien joukkoon, joiden soveltuvuutta työtehtävään halutaan mitata, astuu kuvaan monesti soveltuvuusarvioinnit, ennakkotehtävät ja haastattelut. Olemme kaikki erilaisia ja meillä on erilaiset vahvuudet. Toisille sopii suullinen ja näkyvä asioiden läpikäyminen ja toisille kirjallinen ja toisille ehkä paremmin ei niin esillä oleva rooli. Minä tykkään esiintyä, keskustella eli olla haastateltavana tai haastattelijana sekä  ymmärtää itseäni paremmin eli täyttää soveltuvuusarviointeja. Nämä kaikki ovat lyhyitä näytönpaikkoja, missä tärkeintä on olla oma itsensä, olla aito, rohkea ja paras itsensä juuri siinä hetkessä. Voit olla paras itsesi ja erottautua joukosta, kun valmistaudut, tunnet itsesi, uskot itseesi ja osaat vastata yleisimpiin haastattelukysymyksiin, kuten  

 • Miksi haet tätä työpaikkaa? 
 • Miksi meidän pitäisi valita juuri sinut? 
 • Kuvaile, minkälainen olet tehtävässä, johon olet hakemassa? 
 • Mitkä ovat vahvuutesi ja heikkoutesi tässä työssä? 
 • Pidätkö tiimityöskentelystä? 
 • Missä näet itsesi 5 vuoden päästä? 

Soveltuvuusarvioinnit 

Soveltuvuusarvioinnit testaa henkilön sopivuutta tiettyyn tehtävään, vaadittavien taitojen ja ominaisuuksien perusteella. Soveltuvuusarvioinnit koostuvat pääsääntöisesti kolmen osa-alueen arvioinneista: Työpersoonallisuuskyselyt, motivaatiotestit ja kyky- ja taitopatteristo. Yhtä täydellistä testiä ei ole olemassa, sopiva kokonaisuus soveltuvuusarviointeja yhdessä haastattelun kanssa luo merkittävän lisäarvon rekrytointi- ja henkilöarviointiprosesseihin.  Rekrytoinneissa tämä tarkoittaa henkilön sopivuuden mittaamista, johonkin tiettyyn tehtävään, aloitustason tai kokeneen työntekijän valintaan, kuinka häntä tulisi sitten johtaa, kun hänet on valittu tai miten hän toimii yhteen muun tiimin kanssa. Soveltuvuusarvioinnit tuovat merkittävää ymmärrystä myös työntekijöistä yrityksen kehityshankkeissa ja muutoksissa.  

Soveltuvuusarviointinen käyttäminen on objektiivinen prosessi, missä kaikilla työnhakijoilla tai työntekijöillä on tasapuoliset mahdollisuudet, yhtenäinen kokemus ja parantaa työnhakija- tai työntekijäkokemusta. Soveltuvuusarviointien käyttö tehostaa ja automatisoi prosesseja, nopeuttaa seulontaa ja vähentävät haastatteluiden määrää sekä luo pidempiä työsuhteita. 

Ammattilaisen rooli korostuu soveltuvuusarviointiprosessissa   

Ammattilainen osaa valita juuri oikeat arvioinnit ja testit haluttuun työntekijäprofiiliin. Testejä on useita kymmeniä ja niistä muutaman toisiaan tukevan ja täydentävän testin valinta on äärimmäisen tärkeää, jotta mitataan oikeita asioita. Soveltuvuusarviointien tulkinta ja läpikäynti vaatii ammattitaitoa. Ammattimaisuus koostuu mm. koulutuksesta, sertifioinnista, toistuvasta tekemisestä ja psykologian ymmärtämisestä sekä arviointimenetelmien jatkuvasta kehityksestä. Tulosten läpikäynti työnhakija-/ työntekijäkandidaatin kanssa ja testin arvioijan välillä vaatii myös ammattitaitoa. Testin tekijälle tulee antaa mahdollisuus sanoittaa testin tuloksia sekä asioita, jotka ovat mahdollisesti vaikuttaneet arviointituloksiin kuten huonosti nukuttu yö, häiriöt ja keskeytykset testien suorittamisen aikana tai muutokset elämäntilanteissa. Soveltuvuus arviot mittaavat myös testintekijän johdonmukaisuutta, testiin ja kysymyksiin käytettyä aikaa sekä pisteiden jakautumista. Soveltuvuusarvioinneissa käytetään kandidaatin vastausten vertaamista normiryhmään, eli esim. yleiseen aikuisväestöön Suomessa, jotka ovat suorittaneet samaan testin. 

Rekrytointiprosessin PERFECT MATCH 

Rekrytointi on yritykselle hyvin tärkeä päätös. Siinä ei saa tehdä virheitä tai virheet tulevat kalliiksi. Rekrytointiprosessin “perfect match” syntyy vaatimusprofiilin ja kompetenssin yhteensopivuudesta. Työnantajalla on tarve, mihin etsitään paras mahdollinen tekijä. Tarpeen määrittäminen ei ole aina helppoa. Vaatimusprofiili on yhtä kuin tarpeen auki kirjoittaminen, johon sitten työnhakijakandidaatteja verrataan. Vaatimusprofiili -työkaluna kirkastaa tehtävässä vaadittavat kompetenssit; mikä on työn kannalta tärkeintä ja mitä tehtävässä vaaditaan työntekijältä sekä yhdistää ne persoonallisuuskyselyn tuloksiin ja antaa hyvän pohjan haastatteluille.  

Oikein valitut soveltuvuusarvioinnit perustuvat hyvin määriteltyyn vaatimusprofiiliin. Soveltuvuusarvioinnit antavat arvion työnhakijakandidaatin kompetenssista eli käyttäytymistavoista, mitkä koostuvat persoonallisuudesta, motivaatiosta, kyvyistä ja taidoista. Kompetenssi on joukko käyttäytymistapoja, jotka johtavat hyvään työsuoritukseen. 

Jokainen meistä on “perfect match” tiettyyn vaatimusprofiiliin. Sen tietyn match:in löytäminen ei aina ole helppoa ja vaatii aikaa, mutta se tulee kun aika ja paikka on siihen sopiva. Omien vahvuuksien tunnistaminen ja hyvä itsetuntemus auttavat sinua löytämään sinun perfect match:in. Mitä paremmin tunnistat vahvuutesi, sitä paremmat mahdollisuudet sinulla on rakentaa itsesi näköistä työelämää. Sinä olet valitsemisen arvoinen, ole oma itsesi, paras oma itsesi. 

Ystävällisin terveisin, 
Niina Kronqvist 
Ceo @ Rekrydiili Pohjanmaa 

——————————————————————–

Värd att väljas – i rekryteringsprocessen och som arbetstagare! 

Att söka jobb är ett jobb i sig. Det kräver konstant tid, konstant vaksamhet, att jämföra sig själv med arbetsplatsannonsen, entusiasm och att skriva eller omformulera ansökan precis till den uppgiften. En ansökan som ska fyllas i är oftast mycket tung med alla sina frågor och bilagor, löneuppskattningar och referenser. I vissa fall ombes du också nätverka med nuvarande arbetstagare och på så vis förbättra dina chanser i arbetssökningen. För att inte tala om att filma videosnuttar och andra innovativa sätt för den sökande att bli sedd och stå ut ur mängden. Ringer du för att fråga mer om arbetsplatsen och berätta om ditt intresse för den lediga uppgiften? Alla dessa handlingar och användning av tid kan leda till att du går vidare i ansökningsprocessen eller att du får ett nej tack –meddelande, tyvärr föll valet inte på dig. Besvikelse, upp på benen igen och en ny entusiastisk ansökningsprocess påbörjas. Detta är bara en del av arbetssökningsprocessen. Sen ska man ännu göra sig sedd i bl.a. sociala medier, vilket i sig är en helt egen grej. 

Då man i rekryteringsprocessen kommer till gruppen av s.k. relevanta arbetssökningskandidater, vars lämplighet till uppgiften vill mätas, stiger oftast lämplighetsbedömningar, förhandsuppgifter och intervjuer in i bilden. Vi är alla olika och vi har olika styrkor. För vissa passar en muntlig och synlig genomgång av saker bättre medan andra en skriftlig, och andra en kanske inte så framhävd roll. Jag tycker om att uppträda, diskutera, dvs. bli intervjuad eller intervjua samt att lära känna mig själv bättre, dvs. fylla i lämplighetsbedömningar. Alla dessa är korta tillfällen att visa vad man går för, var det viktigaste är att man är sig själv, genuin, modig och den bästa versionen av sig själv i just den stunden. Du kan vara ditt bästa jag och stå ut ur mängden ifall du förbereder dig, känner dig själv, tror på dig själv och kan svara på de vanligaste intervjufrågorna så som  

 • Varför söker du denna uppgift? 
 • Varför ska vi välja just dig? 
 • Beskriv hurudan du är i uppgiften du söker? 
 • Vilka är dina styrkor och svagheter i detta arbete? 
 • Tycker du om att jobba i team? 
 • Var ser du dig själv om 5 år? 

Lämplighetsbedömningar 

Lämplighetsbedömningar testar personen lämplighet till en specifik uppgift, enligt de färdigheter och egenskaper som krävs. Lämplighetsbedömningar består i huvudsak av utvärdering av tre delområden: Arbetspersonlighetsförfrågning, motivationstest och kompetens- och färdighetsfrågor. Det finns inte ett fullkomligt test, en passande helhet av lämplighetsbedömningar tillsammans med intervju ger ett betydande mervärde för rekryterings- och personbedömningsprocesserna. I rekryteringar betyder detta att mäta personens lämplighet till en viss uppgift på nybörjar- eller expertnivå, hur personen ska ledas då den blivit vald, eller hur personen fungerar tillsammans med andra i teamet. Lämplighetsbedömningar ger en betydande förståelse även vad gäller arbetstagare i företagets utvecklingsprojekt och förändringar.  

En lämplighetsbedömning är en objektiv process där alla arbetssökanden eller arbetstagare har jämnlika möjligheter,  en gemensam upplevelse och som förbättrar upplevelsen för arbetssöknaden eller –tagaren. Användning av lämplighetsbedömning effektiverar och automatiserar processer, försnabbar sållningen och minskar på antalet intervjuer samt skapar längre arbetsförhållanden. 

Expertens roll är betydelsefull i lämplighetsbedömningsprocesserna 

En expert kan välja ut de rätta bedömningarna och testerna för den önskade arbetstagarprofilen. Testerna är flera tiotals och att välja ut några som stöder och kompletterar varandra är oerhört viktigt för att utvärdera de rätta aspekterna. Att tolka och gå igenom lämplighetsbedömningarna kräver expertis. Expertisen består bl.a. av utbildning, certifiering, upprepning och förståelse av psykologi samt konstant utveckling av utvärderingsmetoder. Att gå igenom resultaten tillsammans med arbetssökning-/arbetstagarkandidaten kräver även det expertis. Det ska ges en chans till tagaren av testet att förklara testresultaten och aspekter som möjligtvis inverkat på resultatet så som en dålig nattsömn, störande moment eller avbrott under genomförandet av testet eller förändringar i livssituationen. Lämplighetsbedömningar mäter även den testades konsekvens, tiden för testet och frågorna samt poängens fördelning. I lämplighetsbedömning jämförs kandidatens svar med en normgrupp, dvs. En allmän vuxen befolkning i Finland, som har deltagit i samma test. 

Rekryteringsprocessens “PERFECT MATCH” 

Att rekrytera är ett mycket viktigt beslut för ett företag. Det får inte göras misstag för misstag kan stå en dyrt. Rekryteringsprocessens “perfect match” uppstår då kravrpofilen och kompetenserna är kompatibla. Arbetsgivaren har ett behov till vilket man söker den bästa möjliga personen. Att definiera behovet är inte alltid lätt. En kravprofil betyder att man har behoven att sedan jämföra arbetssökarkandidaterna med. En kravprofil som verktyg klargör kompetenserna som krävs i uppgiften; vad är viktigt utifrån arbetet sett och vad krävs av arbetstagaren samt förenar dessa med svaren från en personlighetsbedömning och ger en bra grund för en intervju.  

Rätt utvalda lämplighetsbedömningar baserar sig på en välgjord kravprofil. Lämplighetsbedömningar ger en utvärdering av arbetssökarkandidatens kompetenser, dvs. beteendesätten som består av personlighet, motivation, förmågor och färdigheter. Kompetensen är en mängd beteendesätt som leder till en god arbetsprestation. 

Vi är alla en “perfect match” till en viss kravprofil. Att hitta den matchningen är inte alltid lätt och det kräver tid, men det sker då tiden och platsen är rätt. Att känna igen sina egna styrkor och att ha en god självinsikt hjälper dig att hitta din perfect match. Ju bättre du känner till dina styrkor, desto bättre chans har du att bygga upp ett arbetsliv som passar dig. Du är värd att väljas, var dig själv, den bästa versionen av dig själv. 

Med vänlig hälsning, 
Niina Kronqvist 
Ceo @ Rekrydiili Österbotten