Valitse mihin haluat kirjautua

Vastuullisuus

Me haluamme olla yritys, kumppani sekä työnantaja jokaiselle kanssamme työskentelevälle. Henkilöstöratkaisualalla tulee kiinnittää erityistä huomiota työntekijöiden työoloihin ja oikeuksiin, ja juuri näitä osa-alueita pidämmekin jatkuvasti silmällä alasta riippumatta. Yrityksemme arvolupauksiin lukeutuu sekä luotettavuus että avoimuus, ja näiden arvojen avulla kasvamme yhdessä kohti entistä vastuullisempaa työelämää.
Arvot osana arkielämää
Miten arvomme näkyvät käytännössä? Meistä on tärkeää, että arvolupauksemme näkyvät myös arkielämässä ja rekrytointiprosesseissa. Työnhaku on ainutlaatuinen ilmiö, johon miltei jokainen tulee törmäämään elämänsä aikana. Me RekryDiilillä haluamme toimia avoimen kommunikaation ja vuorovaikutuksen kautta, jotta siirtyminen työhön kävisi mahdollisimman sulavasti. Tämä tarkoittaa sitä, että tiedotamme haettavista tehtävistä, yrityksestä ja itse rekrytoinnista rehellisesti.
Lisäksi pyrimme päivittämään rekrytoinnin tilannetta hakijoille aktiivisesti alusta loppuun. Rekrytointia tehdessä haluamme varmistaa, että jokaiselta hakijalta selvitetään samoja, työtehtävän kriteereihin pohjautuvia asioita. Näin saamme keskenään vertailukelpoisia haastatteluja jokaiselta hakijalta.
Takaamme turvalliset työolot
RekryDiili huolehtii jokaiselle työntekijälle ohjeistuksen, miten toimia työtapaturman sattuessa. Ohjeistamme työntekijöitämme myös perehtymään kunkin työpaikan työturvallisuuskäytäntöihin työsuhteen alkaessa ja noudattamaan niitä. Työntekijöidemme työterveyshuolto on järjestetty yhteistyössä Pihlajalinnan kanssa. Kaikki työntekijämme ovat vakuutettuja Fenniassa ja tarjoamme työntekijöillemme myös vapaa-ajan työtapaturmavakuutuksen.
Jokainen yksilö on meille arvokas
Meille on tärkeää, että jokainen työnhakija tulee kohdatuksi kunnioittavasti ja yhdenvertaisesti. Tämä merkitsee sitä, ettei ketään saa syrjiä tai asettaa eriarvoiseen asemaan sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Työelämän muutokset ovat aina merkittävä käänne hakijan elämässä, ja me ymmärrämme, että jokainen henkilö reagoi niihin omalla tavallaan.
Haluamme tunnistaa osaajamme ennen kaikkea yksilöinä, jotka koostuvat kaikista kokemistaan asioista, taidoistaan ja tiedoistaan. Rekrytointiprosessin tarkoituksena onkin löytää juuri sopivat ominaisuudet omaava hakija, joka sopii avoimeen työtehtävään parhaalla mahdollisella tavalla.
Henkilötietojen käsittely
Osana vastuullista yritystoimintaamme, käsittelemme työntekijöidemme, työnhakijoidemme ja asiakkaidemme tiedot luottamuksellisesti. Noudatamme tiukkaa vaitiolokäytäntöä, emmekä luovuta tietoja kolmansille osapuolille ilman asianomistajan suostumusta.
Tietoja kerätään ja käytetään vain sallimiin käyttötarkoituksiin. Säilytämme työnhakijoidemme ja työntekijöidemme tietoja järjestelmässämme kahden vuoden ajan, kunnes ne poistetaan lopullisesti. Työntekijät sekä työnhakijat voivat myös itse halutessaa pyytää, että henkilötiedot poistetaan järjestelmästämme.